Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako „GDPR“.

Neposíláme žádná obchodní sdělení. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže. Osobní údaje uchováváme pouze v rozsahu potřebném pro technické zajištění základních funkcí webu, jako je vložení inzerce a možnost online odpovědět na inzerát. Pokud je váš inzerát již neaktuální můžete jej sami vymazat jednoduše kódem vygenerovaným automaticky systémem pro inzerci, stačí u inzerátu kliknout na „smazat“ nebo „upravit“ a zadat platný email při vložení inzerátu, potom do kolonky vložit kód s emailu a prokázat tím autorství inzerátu a následně jej smazat nebo upravit.
Pro úpravu či smazání osobních údajů, tj. dobrovolně vložené inzerce zdarma, komentáře na webu nebo souborů cookies stačí napsat tento požadavek na email info@online-nabidky.cz

Osobní údaje, které zpracováváme:
Osobní údaje jako je hlavně jméno, email či ip adresa návštěvníka zpracováváme na základě uděleného souhlasu a plníme tak informační povinnost před zahájením zpracování osobních údajů za účelem vložení inzerce nebo komentáře na webu. Pokud přidáte komentář nebo inzerát, pak komentář, inzerát a jejich metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.
Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

V seznamce, pak údaje potřebné pro založení veřejného profilu pro online seznámení, které může uživatel kdykoliv bez problému smazat či upravit nebo o to požádat na emailu info@online-nabidky.cz

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Dbejte ve vlastním zájmu na ochranu citlivých údajů, které nechcete sdílet s ostatními veřejně.

Sociální síťě:
Na webu najdete Facebook a Google widget abychom vám umožnili vidět a dát “like” naší Facebookové stránce. Tento widget může shromažďovat některá data jako například vaší IP adresu, ukládat a načítat soubory cookie ve vašem prohlížeči, vložit další sledovací kód a monitorovat interakci s widgetem, včetně korelace vašeho Facebookového účtu s jakoukoliv akcí, kterou provedete v rámci widgetu například „like“ nebo sdílení Facebookové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů zpracovatelských služeb:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
https://www.wedos.as/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf
https://automattic.com/privacy/
https://automattic.com/privacy-notice/
https://localise.biz/wordpress/plugin/privacy

Zpracovatelské služby:
A. Google, se sídlem Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
B. Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
C. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, Česká republika
D. případně další poskytovatelé zpracovatelského softwaru, služeb a aplikací, které administrátor momentálně nepoužívá

Zpracovatel:
Zpracovatel osobních údajů webů je Roman Dimitriadis, Foltýnova 1014/33, Brno, 63500 ič:87756692.

Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Díky právu na přístup k zpracovaným informacím nás můžete kdykoliv požádat a my doložíme ve lhůtě 30 dní jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se něco změnilo nebo osobní údaje již jsou neaktuální nebo neúplné, pak máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vymažeme vaše osobní údaje ze svého systému v zákonné lhůtě do 30 dní.
V některých případech máme zákonnou povinnost vaše údaje archivovat (např. všechny vystavené daňové doklady). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem.

Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováváme jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na nás a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu. Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Měření návštěvnosti:
Při návštěvě webu je zaznamenána IP adresa a anonymizované údaje o chování návštěvníka tj. doba setrvání na stránce, odkud návštěvník přišel a další základní metrické údaje.
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Prohlášení k užití Google Translate
Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.